Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho ALTEVITA online, s. r. o., článok VI, ktoré sú zverejnené na https://www.altevita.sk/obchodne-podmienky/.